Tăng cường cơ chế phối hợp trong tuyên truyền, vận động cộng đồng bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Sáng 23/6, Tổng cục Môi trường chủ trì Hội thảo “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường” nhằm tái khẳng định những nỗ lực mà các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ Việt Nam đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng và đẩy mạnh cơ chế phối hợp đa bên, bao gồm cả các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay giữ gìn môi trường sống cho toàn xã hội.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của các đại diện đến từ Tổng cục, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cùng nhiều tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam. Các đại biểu đã cùng nhìn lại một số thành quả mà các tổ chức đã đạt được, đồng thời lắng nghe những chia sẻ, đóng góp về việc làm sao có thể nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hội thảo đều đồng thuận trong việc cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường. Trong đó, cơ chế phối hợp sẽ chú trọng các vấn đề về cung cấp thông tin và tiến tới xây dựng một diễn đàn mở về bảo vệ môi trường nói chung cũng như hợp tác giữa các bên nói riêng.