Lớp học miễn phí do Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam cung cấp

Địa điểm: Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, tầng 1, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội
Lớp học “Tìm kiếm thông tin trên Internet: các kỹ năng cơ bản”
Thời gian: 22-8-2007, từ 10h đến 12h sáng
Lớp học “Kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo”
Thời gian: 23-8-2007, từ 10h đến 12h sáng. Chi tiết như sau:

Địa điểm: Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam, tầng 1, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội

LƯU Ý QUAN TRỌNG CHO HỌC VIÊN:

· Trung tâm không cung cấp cho học viên tài liệu in dành riêng cho các lớp học này. Để chuẩn bị cho buổi học được tốt hơn, đề nghị học viên tham khảo và in tài liệu của khóa học mình sẽ tham dự trước khi đến lớp học tại địa chỉ http://www.vdic.org.vn/?name=library&op=viewDetailNews&id=336&mid=349&cmid=360. Nên mang những tài liệu in này đến lớp học để ghi chép bổ sung. 

Nếu có thể, học viên nên mang theo máy tính xách tay đến lớp học để thực hành vì số lượng máy tính dành cho học viên có hạn. Trung tâm có cung cấp dịch vụ truy cập Internet không dây miễn phí.

Lớp học “Tìm kiếm thông tin trên Internet: các kỹ năng cơ bản”

Thời gian: 22-8-2007, từ 10h đến 12h sáng

Mục tiêu: Lớp học này sẽ giúp học viên: (i) hiểu thêm về các loại thông tin có thể tìm thấy trên Internet (ii) có hiểu biết cơ bản về các công cụ tìm kiếm (iii) tạo những câu lệnh tìm kiếm hiệu quả.

Lớp học “Kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo”

Thời gian: 23-8-2007, từ 10h đến 12h sáng

Mục tiêu: Trong quá trình viết báo cáo, các bài nghiên cứu hoặc luận văn, người viết luôn phải trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo. Lớp học này giúp học viên: (i) quản lý danh mục tài liệu tham khảo (ii) trích dẫn một cách phù hợp (iii) tạo danh mục tài liệu tham khảo.

Các lớp học này dành cho mọi đối tượng. Xin mời những người quan tâm đến đăng ký tại với nhân viên tại Trung tâm hoặc gửi email tới địa chỉ nvu2@worldbank.org nêu rõ họ tên, nơi học tập/công tác, số điện thoại liên lạc và tên khóa học mà mình muốn tham dự. Những người đăng ký sớm sẽ được ưu tiên.