Oxfam tuyển cán bộ chương trình địa phương

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 15 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại 98 quốc gia và cùng làm việc với các đối tác và liên minh khác trên khắp thế giới để tìm giải pháp bền vững cho nghèo đói và bất bình đẳng. Tại Việt Nam, Oxfam hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu rủi ro với hiểm họa và thảm họa, cứu trợ nhân đạo, phát triển xã hội dân sự, dân tộc thiểu số và nâng cao vị thế của phụ nữ.

CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (cấp bậc D2)

Vị trí này sẽ ký hợp đồng 1 năm (có khả năng gia hạn), làm việc tại huyện Si Mai Ca và Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Mục tiêu của vị trí: Hỗ trợ việc triển khai các dự án của chương trình Quản trị nhà nước của Oxfam tại tỉnh Lào Cai

 Quản lý trực tiếp: Cán bộ chương trình Quản trị nhà nước

 Nhân viên: Các Thực tập sinh tại văn phòng Si Ma Cai/Bắc Hà

 Nhiệm vụ cụ thể của vị trí:

1.    Quản lý dự án

–       Đảm bảo các hoạt động dự án diễn ra tại địa phương diễn ra đúng mục tiêu dự án, đúng tiến độ đề ra và đúng theo những quy định chuẩn mực của Oxfam và các nhà tài trợ;

–       Chịu trách nhiệm chính trong quá trình làm việc cùng đối tác để lập kế hoạch hàng quý, năm cũng như báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính quý, năm của dự án theo đúng thời gian quy định;

–       Hỗ trợ đôn đốc đối tác trong việc triển khai các hoạt động dự án theo kế hoạch đã đề ra, hỗ trợ, đôn đốc đối tác trong việc hoàn thiện báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính quý, năm;

–       Trực tiếp giám sát – đánh giá các hoạt động dự án được giao diễn ra tại địa phương và báo cáo các hoạt động thuộc các dự án thuộc chương trình Quản trị nhà nước tại huyện Si Ma Cai/Bắc Hà;

–       Hỗ trợ việc triển khai các hoạt động thuộc chương trình trong địa bàn khác tại tỉnh Lào Cai khi cần thiết. Các hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn trong: lập kế hoạch và báo cáo hoạt động và tài chính quý của dự án; tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo; các hoạt động truyền thông, vận động chính sách; hỗ trợ hoạt động của các tổ nhóm cộng đồng, các hoạt động huy động sự tham gia của cộng đồng vào các chương trình, chính sách tại địa phương…

–       Đưa ra các sáng kiến để thiết kế và triển khai các hoạt động nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình xã hội phù hợp với tình hình địa phương;

–       Điều phối hoạt động của các dự án thuộc chương trình Quản trị nhà nước nói riêng và Oxfam nói chung được triển khai tại huyện Si Ma Cai/Bắc Hà nhằm tránh chồng chéo và phát huy tốt nhất các nguồn lực;

–       Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến các dự án của Oxfam tại Lào Cai cũng như tại Việt Nam khi có yêu cầu;

2.    Đại diện Oxfam làm việc với đối tác địa phương

–       Làm việc với vai trò đại diện Oxfam tại địa phương khi cần thiết;

–       Thiết lập và duy trì quan hệ tốt với các cơ quan đối tác địa phương, người hưởng lợi và các bên liên quan tại huyện Si Ma Cai/Bắc Hà nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung. Đóng vai trò điều phối và cầu nối liên lạc giữa văn phòng Oxfam tại Hà Nội và các nhà chức trách cũng như các bên liên quan tại địa phương;

–       Thường xuyên nắm bắt và đảm bảo cung cấp các thông tin liên quan về địa bàn và dự án đầy đủ, chính xác và kịp thời tới các bên liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lập kế hoạch và đưa ra các giải pháp hợp lý cũng như việc triển khai chương trình tại địa phương;

3.    Quản lý văn phòng

–       Chịu trách nhiệm chính trong việc làm việc với chính quyền địa phương và các bên liên quan trong quá trình thành lập văn phòng Oxfam tại huyện Si Ma Cai/Bắc Hà;

–       Quản lý văn phòng Oxfam tại Si Ma Cai/Bắc Hà bao gồm tài sản, trang thiết bị của văn phòng đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả tuân theo đúng quy định quản lý tài sản của Oxfam;

–       Hỗ trợ Oxfam đạo tạo nguồn nhân lực cho địa phương thông qua việc quản lý, hướng dẫn thực tập sinh địa phương làm việc tại văn phòng và tham gia các hoạt động dự án;

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN CHO VỊ TRÍ

–     Ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo;

–     Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và quản lý dự án, đặc biệt kinh nghiệm và kỹ năng áp dụng phương pháp có sự tham gia của cộng đồng; 

–     Khả năng làm việc độc lập và làm việc trong nhóm;

–     Có kinh nghiệm quản lý nguồn lực: nhân lực, tài chính, tài sản;

–     Hiểu biết và có kinh nghiệm thực tiễn về các vấn đề bình đẳng (đặc biệt bình đẳng giới) và phát triển nông thôn, đặc biệt tại tỉnh Lào Cai nói chung và Si Ma Cai/Bắc Hà nói riêng;

–     Kỹ năng tin học (Microsoft Word, Excel, Internet);

–     Kỷ luật tốt và khả năng làm việc hiệu quả, quản lý thời gian tốt ;

–     Có khả năng tới các xã của dự án thường xuyên và nhiệt tình làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số;

–     Khả năng viết báo cáo và trình bày diễn đạt tốt;

–     Có kinh nghiệm làm việc tại Lào Cai và hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ địa phương là một lợi thế;

–     Sử dụng được tiếng Anh là một lợi thế;

Yêu cầu chung của Oxfam

–     Có kĩ năng tổ chức tốt

–     Có khả năng đạt mục tiêu công việc

–     Kĩ năng giao tiếp tốt

–     Có tinh thần hỗ trợ trong công việc

–     Tư duy tốt

Tổng Lương hàng năm:                10,000 USD – 12,000 USD

Ngày hết hạn nộp hồ sơ:               Ngày 07/02/2012

Ứng viên quan tâm có thể gửi đơn xin việc kèm các bằng cấp liên quan đến địa chỉ: Văn phòng Oxfam Anh tại Việt Nam, tầng 5, ngõ 22 Lê Đại Hành, Hà nội Hoặc qua địa chỉ Email: hanoihr@oxfam.org.uk

* Chỉ các ứng viên qua được vòng sơ tuyển mới được mời phỏng vấn.