GNI tuyển Tình nguyện viên hành chính

Tổ chức Good Neighbors Interational (GNI) tại Việt Nam đang cần tuyển 01 tình nguyện viên hành chính, làm việc tại Hà Nội.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email recruitment@gni.org.vn
Hạn chót nộp hồ sơ: 15/06/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.