NLR tuyển Quản lý chương trình

Tổ chức Netherlands Leprosy Relief (NLR) tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Quản lý chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email lan.ntp@nlrmekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/05/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.