WVV tuyển Chuyên gia kỹ thuật

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 Chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ quản lý Chương trình kỹ thuật – bảo vệ Trẻ em.

Liên hệ:

Ban Con người và Văn hóa
Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới, tầng 4, toà nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội
Điện thoại: 04.39439920 (Máy lẻ: 121)

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/10/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông báo tuyển dụng, Mô tả công việc, Hướng dẫn nộp hồ sơ