CARE tuyển Tư vấn

CARE quốc tế tại Việt Nam (CARE) – Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, phi tôn giáo, và là một đơn vị của mạng lưới CARE quốc tế cần tuyển 01 Chuyên gia tư vấn tiến hành nghiên cứu cơ bản tại Nghệ An, Cao Bằng và Hà Nội.

Liên hệ:

CARE quốc tế tại Việt Nam (CARE)

Địa chỉ: 66 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043716 1930

E-mail: dangthicam.ha@careint.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/09/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.