ACE tuyển Kiểm toán nội bộ

Chương trình Anh Chị Em – Tổ chức doanh nhân thế giới đang tuyển 01 Kiểm toán nội bộ, làm việc tại Điện Biên.

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ email luong.tuan@entrepreneursdumonde.org trước ngày 10/09/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.