VECO tuyển Tư vấn

VECO Việt Nam tuyển 01 Tư vấn cho Workshop về Thuyết thay đổi trong phát triển.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email trung@veco.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.