World Vision tuyển Quản lý truyền thông

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam tuyển 01 Quản lý truyền thông, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 03/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.