UNDP tuyển Kế toán dự án

Dự án “Hỗ trợ giảm nghèo đa chiều ở đô thị” được UNDP tài trợ đang tuyển 01 Kế toán dự án, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Liên hệ:

Văn phòng PMU “Hỗ trợ giảm nghèo đa chiều ở đô thị”
Địa chỉ: F44, 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
E-mail: upinhcmc.vn@undp.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.