WHO tuyển Chuyên gia tư vấn 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần tuyển Chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng năng lực cho Cơ quan quản lý quốc gia về vắc xin và thuốc tại Việt Nam cùng một số hoạt động khác

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/03/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Liên hệ: wpvnmapplicants@who.int