CRS tuyển Tư vấn

Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tại Việt Nam hiện đang tuyển Tư vấn thực hiện đánh giá cuối kỳ.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email hang.tran@crs.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.