Caritas tuyển Tư vấn

Tổ chức Caritas tại Việt Nam đang tuyển 01 Tư vấn đánh giá giữa kì dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email vietnam@caritas.ch

Hạn chót nộp hồ sơ: 17:00 ngày 14/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.