WVV tuyển Điều phối viên

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 vị trí Điều phối viên Phát triển, làm việc tại Điện Biên.

Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ Online hoặc liên hệ trực tiếp:

Ban Con người và Văn hóa
Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới, Tầng 4, tòa nhà HEAC, 14 – 16 Hàm Long, Hà Nội
Điện thoại: 04.39439920 (Máy lẻ: 123)

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/02/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.