Thế Hệ Xanh tuyển thành viên

Mạng lưới Thế Hệ Xanh cần tuyển 40 thành viên cho Diễn đàn toàn quốc Thanh niên và Phát triển bền vững (VYS) 2014 tại Thừa Thiên-Huế.

Hạn nộp đơn: 25/5/2014

Thời gian tổ chức: 24/6 – 28/6/2014

Địa điểm: Vườn quốc gia Bạch Mã – Thừa Thiên-Huế

Thông tin chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây.