WWF tuyển quản lý dự án

Tổ chức WWF cần tuyển 01 quản lý dự án – vận động chính sách ngăn chặn buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp, phụ trách chính dự án “Cùng lên tiếng bảo vệ các Hệ sinh thái vì Thiên nhiên và Con người” (VfD).

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi sơ yếu lý lịch và thư xin việc bằng tiếng Anh về địa chỉ Employ.vn@wwf.org.vn, tiêu đề ghi rõ: PM VfD – Họ và tên.

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 24/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.