Tiếp tục tạm dừng chủ trương cho thuê môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

ThienNhien.Net – Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, một số sở ngành và địa phương có liên quan, vào ngày 18/02/2016 tại trụ sở UBND tỉnh, nghe báo cáo tình hình sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có các dự án đầu tư thuê môi trường rừng và liên doanh liên kết tại Phú Quốc.

Ngày 18/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, một số sở ngành và địa phương.
Ngày 18/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, một số sở ngành và địa phương.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn tỉnh hiện có 16 dự án thuê môi trường rừng và 06 dự án liên doanh, liên kết. Tiến độ triển khai hiện nay: 01 dự án thực hiện tiến độ nhanh; 12 dự án thực hiện tiến độ đạt yêu cầu; 05 dự án thực hiện tiến độ chậm; 02 dự án thực hiện rất chậm; 02 dự án chưa triển khai thực hiện.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận của các sở ngành và địa phương có liên quan và để góp phần vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên rừng vào phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng khẳng định: Tiếp tục tạm dừng chủ trương cho thuê môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành và địa phương có liên quan rà soát lại các dự án thuê môi trường rừng để đánh giá hiệu quả thực hiện và đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; thông báo cho các doanh nghiệp chốt thời gian chậm nhất triển khai dự án. Nếu các doanh nghiệp triển khai thực hiện không đúng tiến độ thì đề xuất UBND tỉnh thu hồi chủ trương theo quy định.