Dừng dự án du lịch Thiền Trúc Lâm ngàn tỉ trong rừng

ThienNhien.Net – Chủ đầu tư do không có năng lực tài chính nên đã báo cáo UBND tỉnh cho dừng dự án tâm linh ngàn tỉ đồng trong rừng phòng hộ Phú Ninh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình triển khai dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam. Theo đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam. Khu vực được xây dựng là trong rừng Phú Ninh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Phối cảnh công trình Thiền Trúc Lâm Quảng Nam.

Theo đề án, công trình được xây với diện tích khoảng 200 ha với tổng kinh phí khoảng 1.000 tỉ đồng. UBND tỉnh Quảng Nam đã họp cùng các ban ngành và thống nhất cho công ty nghiên cứu lập dự án đầu tư ở khu vực nói trên.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn vốn thực hiện… Trong đó khó khăn nhất là không đảm bảo năng lực tài chính nên chủ đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh không tiếp tục triển khai, dừng dự án.