Cơ hội nhận học bổng tài năng IN.WBI tại Bỉ

Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Wallonie-Bruxelles (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie) cung cấp chương trình học bổng tài năng IN – Wallonie – Bruxelles International (IN.WBI)  bao gồm học bổng tiến sĩ, sau tiến sĩ và nghiên cứu ngắn hạn thuộc các lĩnh vực công nghệ môi trường, công nghệ sản xuất nông nghiệp, khoa học sản xuất, cơ khí, hàng không vũ trụ, vận tải, khoa học nhân văn… cho các cán bộ giỏi và nghiên cứu sinh xuất sắc của các nước.

Liên hệ:

Wallonie – Bruxelles International – Service des Bourses d’excellence

A l’attention de M. Eric VANDELOOK

2, place Sainctelette à 1080 Bruxelles – Belgique

Email: e.vandelook@wbi.be.

Hạn cuối nộp hồ sơ:

Đối với học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ, thời hạn tối thiểu một năm: ngày 01 tháng 3 năm 2013 đối với năm học 2013 – 2014 và ngày 01 tháng 3 năm 2014 cho năm học 2014 – 2015.

Đối với học bổng nghiên cứu: nhận hồ sơ 3 lần/năm:

– Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013: nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 02 năm 2013

– Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 01 năm 2014: nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 05 năm 2013

– Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2014: nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 10 năm 2013

– Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2014: nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 02 năm 2014

– Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 01 năm 2015: nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 5 năm 2014.

Thông tin chi tiết xem tại đây.