Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN tuyển Kế toán

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN tuyển dụng kế toán
Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ tới: hr@linvn.org
Hạn cuối ứng tuyển: 01/12/2019
Chi tiết công việc xem tại đây