Thư mời gửi Báo cáo khoa học và tham dự Hội thảo

Vào hai ngày 17 và 18/10/2013, Viện Khoa học năng lượng sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ ba về Phát triển năng lượng bền vững (SED3) tại Hà Nội (17/10) và Ninh Bình (18/10).

Ban tổ chức Hội thảo kính mời các cá nhân, tổ chức quan tâm viết báo cáo khoa học và tham dự hội thảo. Bài viết tập trung vào các chủ đề: Các mô hình phát triển năng lượng bền vững; Năng lượng điện hạt nhân; Phát triển thủy điện và bảo vệ nguồn nước; Năng lượng mới và tái tạo; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Các công nghệ năng lượng tiên tiến.

Báo cáo khoa học gửi về Hội thảo sẽ được hội đồng khoa học của Hội thảo gồm các nhà khoa học có uy tín phản biện. Báo cáo phù hợp, đạt yêu cầu chất lượng của Hội thảo sẽ được công bố trong kỷ yếu Hội thảo có đăng ký mã số chuẩn quốc tế ISBN, và được chọn gửi đăng trong các tạp chí quốc gia và quốc tế.

Hình thức trình bày báo cáo: Theo Mẫu “Quy cách viết bài tham dự Hội thảo SED3”.

Thời hạn đăng ký:

  • Viết bài và gửi Tóm tắt báo cáo: Trước ngày 15/8/2013
  • Tham dự Hội thảo và gửi Báo cáo hoàn chỉnh: Trước ngày 30/8/2013

Địa chỉ liên hệ gửi bài viết:

Ban Thư ký Hội thảo

Anh Nguyễn Hoài Nam – Email: nam.nguyen@ies.vn , hoainam.ies@gmail.com

Chị. Hoàng Anh Minh – Email: nckh@ies.vn

Điện thoại: +84 – 4 – 37564341; +84 – 912351500

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây