HFHV tuyển Cán bộ truyền thông

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư tại Việt Nam (HFHV) đang tuyển Cán bộ truyền thông, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: application@habitatvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/10/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.