World Vision tuyển Tư vấn

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam cần tuyển 01 Tư vấn đánh giá chuỗi giá trị và thị trường một số loại cây trồng tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị – hoạt động nằm trong Dự án Phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương này.

Liên hệ:

Ban Con người và Văn hóa, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới
988 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Tel: 0511. 3 828459 / Fax: 0511. 3 824980
Email: nguyen_thi_thanh_hang@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/02/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.