Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam quốc tế tại Việt Nam đang tuyển Tư vấn đánh giá giữa kỳ cho dự án thúc đẩy cân bằng giới.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email Cherry.maec.tadeo.cunanan@oxfamnovib.nl, cc: hr.laos@oxfamsol.be trước ngày 20/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.