WVV tuyển Nhân viên phát triển cộng đồng

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển 02 Nhân viên phát triển cộng đồng tại Mai Châu, Hòa Bình và Tủa Chùa, Điện Biên.

Liên hệ:

Phòng Văn hóa Nhân dân – Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam
Tầng 4, Tòa nhà HEAC, Số 14 -16 Hàm Long, Hà Nội
Điện thoại: 024 3 9439920 (Line 114)

Hạn chót nộp hồ sơ: 26/12/2018