SI tuyển 02 vị trí

Tổ chức Social Impact cần tuyển 02 vị trí thực hiện nghiên cứu về bệnh lao phổi, làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM:

01 Trưởng nhóm

02 Tư vấn phân tích dữ liệu

Hạn nộp hồ sơ: 19/4/2020