CERDA tuyển cố vấn

Trung tâm Ngiên cứu và Phát triển khu vực miền núi (CERDA) tuyển cố vấn. Hạn nộp hồ sơ 15/6/2011. Chi tiết thông tin xem tại: http://ngocentre.org.vn/jobs/consultant-final-evaluation-0