WWF tuyển tư vấn

Tổ chức Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cần tuyển Tư vấn soạn thảo chiến lược sinh kế tổng hợp cho các làng tham gia Dự án dự trữ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn II tạiThừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: dong.levan@wwf.org.vn, anh.nguyenquanghoa@wwf.org.vnhoang.mai@wwf.org.vn.