CISDOMA tuyển Tư vấn

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang tuyển 01 Tư vấn đánh giá nhu cầu và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầu vào Dự án Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Tam Đường, Lai Châu.

Liên hệ:

Số 24, K80C, ngõ 376, đường Buởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Email: cisdoma@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: trước 5h ngày 25/01/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.