Lâm tặc công khai dựng lán trại phá rừng, xẻ gỗ tại Gia Lai

ThienNhien.Net – Tại khoảnh 7, tiểu khu 1321 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai (Krông Pa), lâm tặc công khai dựng lán trại phá rừng, xẻ gỗ. Gỗ hộp dài 3-4m, rộng 60 – 80cm nằm la liệt dưới suối. Những cây gỗ lớn dài 7m chưa bị xẻ phách nằm ngã rạp cả khu vực. Tuy vậy, Sở NNPTNT Gia Lai đã có dấu hiệu bao che cho cấp dưới khi báo cáo UBND tỉnh sai sự thật. Đã có dư luận lâm tặc được “bảo kê” nên mới mặc sức tung hoành như thế?

130115_lamnghiep1
Để giữ an toàn cho người dẫn đường, PV Lao Động phải làm hình “minh họa” trên các thân gỗ.

Dưới đây là chùm ảnh những cây gỗ bị đốn nằm la liệt trong rừng và lán trại lâm tặc ngang nhiên dựng lên:

Gỗ xẻ hộp chưa kịp vận chuyển tại tiểu khu 1321 thuộc lâm phần Ban QLRPH Ia Rsai.
Gỗ xẻ hộp chưa kịp vận chuyển tại tiểu khu 1321 thuộc lâm phần Ban QLRPH Ia Rsai.
Gỗ nằm la liệt cả trên bộ lẫn dưới suối.
Gỗ nằm la liệt cả trên bộ lẫn dưới suối.
Những hộp gỗ dài 3-4m, bề mặt rộng 60 - 80cm được xẻ vuông vức.
Những hộp gỗ dài 3-4m, bề mặt rộng 60 – 80cm được xẻ vuông vức.
Lâm tặc xẻ gỗ trong lâm phần Ban QLRPH Ia Rsai như chốn không người.
Lâm tặc xẻ gỗ trong lâm phần Ban QLRPH Ia Rsai như chốn không người.
Lâm tặc đốn hạ gỗ nhiều đến nỗi không kịp vận chuyển ra ngoài.
Lâm tặc đốn hạ gỗ nhiều đến nỗi không kịp vận chuyển ra ngoài.
Gốc cây 2 người ôm, bị cưa lốc phạt ngang. Những cây gỗ quý bị lâm tặc cắt" ngã rạp.
Gốc cây 2 người ôm, bị cưa lốc phạt ngang.

Cây bị đốn hạ, xẻ thịt" như mặc định rừng là của lâm tặc.
Cây bị đốn hạ, xẻ thịt” như mặc định rừng là của lâm tặc.
hững thân gỗ quý, đường kính 1m bị chặt hạ không thương tiếc.
Những thân gỗ quý, đường kính 1m bị chặt hạ không thương tiếc.
Nhựa cây rỉ như máu.
Nhựa cây rỉ như máu.
Để phá rừng lâu dài, lâm tặc công khai dựng lán trại.
Để phá rừng lâu dài, lâm tặc công khai dựng lán trại.
Ai đã bảo kê cho lâm tặc phá nát rừng Krông Pa?
Ai đã bảo kê cho lâm tặc phá nát rừng Krông Pa?
Rừng bị phá từ từ nhiều năm nay nhưng không ai đứng ra chịu trách nhiệm.
Rừng bị phá từ từ nhiều năm nay nhưng không ai đứng ra chịu trách nhiệm.
Lâm tặc xẻ gỗ trong rừng như "đại công trường".
Lâm tặc xẻ gỗ trong rừng như “đại công trường”.
Vỏ can xăng, dầu nhớt được lâm tặc bỏ lại nằm vương vãi cùng những cây gỗ bị đốn hạ.
Vỏ can xăng, dầu nhớt được lâm tặc bỏ lại nằm vương vãi cùng những cây gỗ bị đốn hạ.
Những hình ảnh phá rừng trên nằm tại tiểu khu 1321 thuộc lâm phần Ban QLRPH Ia Rsai.
Những hình ảnh phá rừng trên nằm tại tiểu khu 1321 thuộc lâm phần Ban QLRPH Ia Rsai.
Công văn của UBND huyện Krông Pa nhìn nhận việc phá rừng rất phức tạp.
Công văn của UBND huyện Krông Pa nhìn nhận việc phá rừng rất phức tạp.
... thế nhưng báo cáo của sở NNPTNT Gia Lai lại đổ lỗi cho "người dân tộc thiểu số nghèo", "không có chuyện khai thác lâm sản mục đích mua bán".
… thế nhưng báo cáo của sở NNPTNT Gia Lai lại đổ lỗi cho “người dân tộc thiểu số nghèo”, “không có chuyện khai thác lâm sản mục đích mua bán”.
Với báo cáo của sở NNPTNT Gia Lai, không khó để nhận biết ai đã bảo kê cho lâm tặc dựng lán trại, tàn sát rừng Krông Pa.
Với báo cáo của sở NNPTNT Gia Lai, không khó để nhận biết ai đã bảo kê cho lâm tặc dựng lán trại, tàn sát rừng Krông Pa.
Ngoài bìa rừng tấm bảng bê tông ghim: "Rừng là vàng nếu biết bảo vệ....", nhưng ai bảo vệ rừng Krông Pa khi lâm tặc được bảo kê, tiếp tay?
Ngoài bìa rừng tấm bảng bê tông ghim: “Rừng là vàng nếu biết bảo vệ….”, nhưng ai bảo vệ rừng Krông Pa khi lâm tặc được bảo kê, tiếp tay?