Công bố kết luận về sai phạm đất rừng ở Bình Phước

ThienNhien.Net – Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước 2008-2013.

Theo đó, Kết luận thanh tra yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nghiêm túc tổ chức kiểm điểm để có biện pháp khắc phục các sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm có hình thức xử lý trách nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Đất rừng cắt xẻo giao cho nhiều doanh nghiệp trồng cao su không đúng quy định (Ảnh: Nguyễn Đức/Pháp luật TP. Hồ Chí Minh)
Đất rừng cắt xẻo giao cho nhiều doanh nghiệp trồng cao su không đúng quy định (Ảnh: Nguyễn Đức/Pháp luật TP. Hồ Chí Minh)

Kết luận chỉ rõ, bên cạnh những khuyết điểm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thì đáng chú ý, trong công tác phòng, chống tham nhũng việc công khai minh bạch theo Luật Phòng chống tham nhũng của các sở, ngành đơn vị được thanh tra trực tiếp chưa được thực hiện tốt, có xảy ra sai phạm như: trong 8 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tự chia nhỏ 4 khu công nghiệp thành 15 khu công nghiệp và không báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện.

Có 2 khu công nghiệp với diện tích 5.099 ha không có trong quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng lại được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, đến thời điểm thanh tra cả 2 khu công nghiệp này đều chưa được triển khai thực hiện.

Qua đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định truy thu về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ hơn 13 tỷ đồng sai phạm tại các dự án: khu dân cư Đại Nam của Công ty Cổ phần Đại Nam, khu dân cư 17ha thị trấn Tân Phú của Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Bình Phước; khu dân cư thị trấn Tân Phú của Công ty cổ phần Quang Minh Tiến và dự án Nhà máy sản xuất và chế biến hạt điều của Công ty cổ phần Hà Mỵ.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nghiêm túc tổ chức kiểm điểm để có biện pháp khắc phục các sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, có hình thức xử lý trách nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.