Dự án Thư viện tuyển 02 vị trí

Dự án Thư viện (The Library Project) hiện đang tuyển 01 Quản lý quỹ và 01 Quản lý gây quỹ.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email angelique@library-project.orgchristine@library-project.org

Hạn nộp hồ sơ: càng sớm càng tốt.