Handicap tuyển 03 vị trí

Tổ chức Handicap quốc tế tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Cán bộ nghiệp vụ, làm việc tại tỉnh Quảng Trị và 02 Cán bộ dự án làm việc tại tỉnh Thái Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email administrator@handicap-international-vn.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2015