WVV tuyển Điều phối viên

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVV) cần tuyển Điều phối chương trình vùng, làm việc tại Yên Bái.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 23/6/2022