CARE tuyển tư vấn

Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam cần tuyển tư vấn đánh giá và cung cấp các hướng dẫn để phát triển, thương mại hóa sản phẩm mật ong, làm việc tại Hòa Bình và Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 10/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.