RECOFTC tuyển Thực tập sinh

Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) hiện đang tuyển 01 Thực tập sinh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ với thông tin liên lạc của 03 người giới thiệu đến địa chỉ email vietnam@recoftc.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.