SCDI tuyển Y tá

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) cần tuyển 01 y tá cho phòng khám Sản – Phụ khoa – Kế hoạch gia đình “Nắng mới” làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/5/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.