Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đang tuyển 01 Chuyên gia tư vấn.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email THDiep@oxfam.org.uk

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.