Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014

“Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014” là Chương trình thứ ba và cũng là chương trình cuối trong chuỗi Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI). Chương trình VACI lần đầu tiên được tổ chức năm 2011 với 34 sáng kiến được tài trợ thực hiện. Chương trình VACI 2013 đã tài trợ cho 24 sáng kiến.

Chương trình VACI 2014 nhằm tìm kiếm và hỗ trợ thực hiện các sáng kiến về tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng. Dự kiến có ít nhất 20 giải thưởng với tổng trị giá trị tài trợ lên đến hơn 6 tỷ đồng sẽ được trao để tổ chức thực hiện các ý tưởng sáng tạo và khả thi nhất tại địa phương.

Chương trình bao gồm hai phần chính:

• Cuộc thi Sáng tạo – là cuộc thi công khai có ban giám khảo chấm điểm. Tại cuộc thi này, kinh phí thực hiện đề án sẽ được trao cho những đề án xuất sắc nhất, sáng tạo nhất, đáp ứng các yêu cầu về nội dung, đối tượng, hình thức Chương trình đề ra và có tính khả thi cao, nhằm tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình, góp phần giảm tham nhũng. Các đề án trúng giải được chia thành hai loại: (1) những đề án mới với ý tưởng, sáng kiến mới và (2) những đề án triển khai những ý tưởng, sáng kiến đã đạt giải của các chương trình trước, gồm: (i) những đề án đã đạt giải trong các chương trình trước (VID 2009, VACI 2011, 2013) đã được triển khai thực hiện hiệu quả nay tiếp tục tham gia dự thi Chương trình để nhân rộng trên cơ sở có tính sáng tạo trong triển khai nhân rộng, và (ii) những đề án triển khai một trong các mô hình Ban tổ chức đưa ra trên cơ sở áp dụng sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với địa phương (các mô hình được đưa ra dựa trên kết quả của các đề án đã được triển khai hiệu quả của các chương trình trước).

• Trao đổi kiến thức, diễn đàn chính sách và kết nối – là các hoạt động nhằm chia sẻ kiến thức pháp luật, tình hình, kinh nghiệm thực tiễn về phòng chống tham nhũng cũng như những nội dung liên quan đến chủ đề tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình, tập trung vào các nội dung như xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng cường đạo đức công vụ, tăng cường minh bạch và quyền tiếp cận thông tin, nâng cao trách nhiệm giải trình. Các hoạt động này được tổ chức xuyên suốt Chương trình.

Hạn chót nhận sáng kiến dự thì là 17:00 ngày 21 tháng 3 năm 2014. Dự kiến các sáng kiến được nhận tài trợ sẽ được công bố vào tháng 5/2014.

Để biết thêm thông tin xin vào trang web: http://www.thanhtra.gov.vn hoặc www.worldbank.org/vietnam

Hoặc liên hệ:

Chị Phạm Thị Thanh Hiền,

Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ

ĐT: 080.48070 Fax: 080.48109

Email: thanhhien1503@gmail.com

Hoặc

Chị Chu Thị Thúy Linh

Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

ĐT: (04) 3934-6600 (máy lẻ 7335)

Email: lchu1@worldbank.org