HFHV tuyển Tư vấn

Tổ chức Hỗ trợ gia cư tại Việt Nam (HFHV) hiện đang tuyển Chuyên gia Tư vấn/nhóm Tư vấn thực hiện đánh giá dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email application@habitatvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.