HealthBridge tuyển 03 vị trí

Tổ chức HealthBridge tại Việt Nam hiện đang tuyển 03 vị trí sau: Quản lý dự án cao cấp, Cán bộ dự ánTrợ lý dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email ptha@healthbridge.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/12/2015