WWF tuyển Chuyên viên thủy sản

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) hiện đang tuyển 01 Chuyên viên thủy sản, làm việc tại Cần Thơ.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: recruitment.vn@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.