ACDC tuyển cán bộ giám sát và đánh giá

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng cần tuyển cán bộ giám sát và đánh giá (MEAL).

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới email tuyendung@acdc.org.vn

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.