Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford cán bộ quản lý

Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại Hà Nội tuyển cán bộ quản lý.

Hạn nộp hồ sơ: 1/11/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây