HELVETAS tuyển Điều phối viên

Tổ chức Helvetas  cần tuyển Điều phối viên Mạng lưới xây dựng chuỗi giá trị khu vực (VCB-N).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: vcbnetwork.pcu@gmail.com và lua.hoang@helvetas.org.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây