HELVETAS tuyển 03 vị trí

Tổ chức Helvetas Việt Nam cần tuyển 03 vị trí sau:

Liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Phong – Cán bộ Dự án

Địa chỉ: 298F Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0438431750 – 0973205292

Email: helvetas.vietnam@helvetas.org và phong.nguyen@helvetas.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 03/06/2019