Aide et Action tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Aide et Action quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ chương trình khu vực cao cấp.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email hr.sea@aide-et-action.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.