GIZ tuyển Cán bộ dự án

Công ty Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tại Việt Nam đang tuyển Cán bộ Dự án năng lượng tái tạoCán bộ Dự án hợp tác công nghệ năng lượng gió.

Liên hệ:

Văn phòng GIZ Hà Nội, Tầng 6, Hanoi Towers
49 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: hr-giz@giz.de

Hạn chót nộp hồ sơ:

25/10/2015 đối với vị trí Cán bộ Dự án hợp tác công nghệ năng lượng gió
11/10/2015 đối với vị tri Cán bộ Dự án năng lượng