Hagar tuyển Thực tập sinh

Hagar tại Việt Nam tuyển 01 Thực tập sinh phát triển kinh tế

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ về địa chỉ email: diep.hoangthihong@hagarinternational.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/02/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.